De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

 

Voor meer informatie zie de website: http://www.downsyndroom.nl/

Vim is een vereniging voor ouders, leerkrachten en eenieder die zich betrokken voelt bij de inclusie van kinderen met downsyndroom in het reguliere primair en voortgezet onderwijs: http://www.vim-online.nl/

De FOSS is de Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden.

Als je kind slechthorend is of spraaktaalmoeilijkheden heeft, dan komt er enorm veel op je af. Als ouder wil je het beste voor je kind. Maar je komt er al snel achter dat dit niet altijd even makkelijk te realiseren is. De maatschappij weet vaak maar weinig raad met deze onzichtbare handicaps.

De FOSS behartigt de belangen van ouders en kinderen en maakt zich bij instanties en overheid sterk voor verbetering van regelingen en wetten. Het uitwisselen van ervaringen is voor veel ouders erg belangrijk. Naast belangenbehartiging en voorlichting over bijvoorbeeld de snel veranderende wet- en regelgeving, bestaat het werk van de FOSS uit het organiseren van lotgenotencontact. http://www.foss-info.nl/

Balans is de vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Voor meer informatie zie de website van stichting Balans: www.balansdigitaal.nl